Pozita gjeografike

Shtyp

-

  • Lokacioni: Jugu i Serbisë – Rrethina e Jabllanicës, 42° 50' 21'' Н - 21° 34' 60'' Е
  • 330 km nga Beogradi (kryeqyteti), 90 km nga kufiri me Bullgarinë, 160 km nga kufiri me Malin e Zi
  • Sipërfaqja: 524 km2 – 45.1% tokë pyjore, 54.9% tjetër
  • Terreni, kodra të vogla shtrihen nga mali Radan në veri, nëpërmes fushës pjellore në pjesën qëndrore, deri tek mali Golak në jug
  • Klima e butë kontinentale, me temperaturë mesatare prej -4°C në janar, deri në 34°C në Korrik
  • Autostrada: E75 Beograd – Shkup, Koridori 10 (larg 50 km) – lidhja me Austrinë dhe Greqinë
  • Rruga rajonale: M-9 Pirot – Prishtinë, lidhja me Bullgarinë, Shqipërinë dhe Malin e Zi
  • Aeroporti: 200 km deri tek aeroporti i Shkupit, 220 km deri tek aeroporti i Sofia-s dhe 330 km deri tek aeroporti i Beogradit