print_grb.gif
Документа за преузимање
Overview Search Downloads
Overview
Number of Categories: 11
Документа и публикације Subcategories: 13 Files: 66

Овде можете преузети јавну документацију.

План интегритета Files: 2
Просторни план Files: 6

Овде можете преузети документацију просторног плана општине Медвеђа.

План детаљне регулације Медвеђе Files: 1

Овде можете преузети документацију Плана детаљне регулације општине Медвеђа запаковану у РАР архиви.

Генерални урбанистички план општине Медвеђа Files: 1

Овде можете преузети документацију Генералног урбанистичког плана запаковану у РАР архиви.

План детаљне регулације Сијаринске Бање Files: 1

Овде можете преузети План детаљне регулације насељеног места Сијаринска Бања, запакован у РАР архиви.

План детаљне регулације пута Флотација-Гајтански поткоп Files: 1

Овде можете преузети документацију Плана детаљне регулације пута Флотација-Гајтански поткоп, запаковану у РАР архиви.

Обједињена процедура издавања грађевинских дозвола Files: 31

Сва документа одговарају оригиналу и важећа су без потписа и печата.

Обрасци општинских служби Subcategories: 1 Files: 43
Локални антикорупцијски план Files: 2
Статут општине Медвеђа Files: 5