HOT Business - шаблон joomla Книги
  • Ћирилица
  • Shqip

pitajte predsedika

logo-informator

ozakonjenje baner

logo-objedinjena-prcedura

logo virtuelni maticar

 evrtic

 ologo

javne nabavke

logo-zahtev-informacije

baner pitanja i odgovori

Инвестирајте у Медвеђу

Пријавите комунални проблем

dokumenta-publikacije

biracki spisak

Архива текстова

Наредба Штаба за ванредне ситуације општине Медвеђа

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

Општински Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа је на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 17.марта донео Наредбу, којом се налаже Општинској управи општине Медвеђа, Јавним установама и предузећима, као и школама, трговинским радњама и угоститељским објектима да предузму неопходне мере како би превентивно деловали у случају ширења актуелног вируса.

Наложено је Центру за социјални рад општине Медвеђа и општинској организацији Црвеног крста да организују волонтерску службу и координирају са свим расположивим капацитетима, као и за достављање неопходних намирница и пружање сваке друге врсте помоћи за грађане старије од 65 година.

Наложено је свим основним школама на територији општине Медвеђа, техничкој школи „Никола Тесла“, предшколској установи „Младост“ из Медвеђе, Општинској управи општине Медвеђа и свим установама чији је оснивач општина Медвеђа, да изврше потпуну дезинфекцију свих објеката које користе.

Сви спортски центри, фитнес клубови, теретане, кладионице, школе спорта, фолклора и др. имају наредбу за прекид рада до даљњег.

Обустављен је рад свих пријемних шалтера, а рад органа, установа и предузећа организује се по принципу неопходног минимума рада за функционисање.

ЈКП „Обнова“ ће вршити појачану контролу санитарне и друге исправности постројења за снабдевање пијаћом водом као и контролу квалитета пијаће воде.

Наложено је ЈКП „Обнови“ као и привредном друштву „ПОР ВЕРНЕР ВЕБЕР“ Лесковац да омогуће одлагање плаћање свих рачуна до укидања ванредног стања, без обрачунавања камате.

Наредбом Штаба је наложено свим угоститељским објектима на територији општине Медвеђа да до даљњег ограниче радно време на временски период од 9-19 часова и да изврше дезинфекцију својих објеката, али и боравак гостију на нивоу санитарног одстојања у складу са препорукама Владе Републике Србије.

Трговинским радњама на територији општине Мевдеђа је наложено да врше дезинфекцију својих објеката и да ограниче максималан број купаца у продајном објекту.

Препоручује се свим лицима на територији општине Медвеђа која су дошла из подручја захваћених епидемијом Корона вируса да привремено ограниче кретање у складу са инструкцијама Владе Републике Србије.

Препоручује се свим грађанима општине Медвеђа да се у току ванредног стања придржавају инструкција Владе Републике Србије и других надлежних институција за понашање током епидемије Корона вируса, да искажу озбиљност, солидарност, као и да беспотребно не гомилају резерве намирница, лекова и остале робе широке потрошње.

Обавештавају се грађани да су им доступни телефони за помоћ:

Дом Здравља 016/891-236; 891-237; 891-722; 063/116-2199 -  24 часа дневно

Црвени крст 016/891-206 до 15 часова

Центар за социјални рад 016/891-340 до 15 часова

Општина Медвеђа 016/891-138 до 22 часа

 

 

НАРЕДБА

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА МЕДВЕЂА

Општински штаб за ванредне ситуације

07Број:217-9/2020-1

17. март 2020. Године

М е д в е ђ а

На основу чл.29. Закона о одбрани („Слусжбени гласник РС" бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) и  Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС" бр.29/2020) од 15.03.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 17. Марта 2020. Године, доноси

Н А Р Е Д Б У

I.                    1. НАЛАЖЕ СЕ Центру за социјални рад општине Медвеђа и Општинској организацији Црвеног крста, да организују волонтерску службу и координирају са свим својим расположивим капацитетима достављање неопходних намирница и пружање сваке друге врсте помоћи за грађане старије од 65 година, као и да испред својих установа одреде координатора који ће бити задужени за спровођење наложене мере и да о свим предузетим активностима редовно обавештавају Општински штаб за ванредне ситуације.

Обавезују се установе из претходног става да своје контакт телефоне, учине доступним грађанима општине Медвеђа, ради пријаве потребе за пружањем помоћи, свакодневно у периоду од 08-22 часова.

2.      ОБАВЕЗУЈЕ СЕ „ЈУГОТРАНС" доо Бобиште, које обавља комуналну делатност приградског превоза да предузме неопходне мере дезинфекције свих аутобуса које користи у јавном превозу, тако што ће се детаљна дезинфекција возила вршити по завршеном реду вожње и крајњем доласку на аутобуско стајалиште у Медвеђу.

НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа, инспекцијској служби да врши свакодневну контролу спровођења горе наведену меру и о томе извештава Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа.

3.      НАЛАЖЕ СЕ  Техничкој школи „Никола Тесла" у Медвеђи, свим Основним школама на територији општине Медвеђа и Предшколској установи „Младост" из Медвеђе, да одмах изврше потпуну дезинфекцију свих објеката које користе.

НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа да изврши контролу горе наведене мере и о томе обавести Штаб за ванредне ситуације.

4.      НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа да предузме мере из своје надклежности, тако што ће сви спортски центри, фитнес клубови, теретани, кладионице, школе спорта, школе фолклора и др., одмах прекинути са радом.

НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа, инспекцијској служби да врши свакодневну контролу спровођења горе наведене мере и о томе извештава Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа.

5.      НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа, и свим установама чији је оснивач општина Медвеђа , као и ЈКП „Обнова" из Медвеђе, да изврши дезинфекцију својих објеката и да се старају о поштовању свих санитарних мера за спречавање ширење заразе од Корона вируса у својим објектима.

НАЛАЖЕ СЕ свим органима, установама и предузећима из претходног става да одреде лице задужено за координацију и контролу реализације  наложене мере  и да о свим предузетим радњама и активностима извештавају Штаб за ванредне ситуације.

6.      НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа и свим установама чији је оснивач општина Медвеђа , као и ЈКП „Обнова" из Медвеђе, да обуставе рад својих пријемних шалтера и да свој рад организују у складу са препорукама Владе Републике Србије, а у циљу спречавања ширења Корона вируса.

7.      НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа и свим установама чији је оснивач општина Медвеђа , као и ЈКП „Обнова" из Медвеђе, да се рад органа, установа и предузећа организује по принципу неопоходног минимума рада за функционисање, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије.

8.      НАЛАЖЕ СЕ свим привредним субјектима на територији општине Медвеђа, да врше дезинфекцију својих објеката и да се старају о поштовању свих санитарних мера за спречавање ширење заразе од Корона вируса у својим објектима организују свој рад по принципу неопходног за функционисање, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије.

9.      НАЛАЖЕ СЕ ЈКП „ОБНОВА"  да врши појачану контролу санитарне и друге исправности постројења за снабдевање пијаћом водом као и контролу квалитета пијаће воде.

Обавезује се ЈКП „Обнова" да о предузетим мерама редовно извештава Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа.

10.  НАЛАЖЕ СЕ ЈКП „ОБНОВА"  Медвеђа и Привредном друштву „ПОР ВЕРНЕР ВЕБЕР" Лесковац да свим грађанима, корисницима комуналних услуга на територији општине Медвеђа, омогуће одлагање плаћања свих рачуна до укидања ванредног стања, без обрачунавања камате.

Обавезује се ЈКП „Обнова" да о предузетим мерама редовно извештава Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа.

11.  НАЛАЖЕ СЕ свим угоститељским објектима на територији општине Медвеђа да до даљњег ограниче радно време на временски период од 09-19 часова и  да изврше дезинфекцију својих објеката и да се старају о поштовању свих санитарних мера за спречавање ширење заразе од Корона вируса у својим објектима.

ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ угоститељским објектима да у највећој могућој мери пружање угоститељских услуга уреде у форми доставе, те да у угоститељским објектима боравак гостију мора бити организован на нивоу санитарног одстојања у складу са препорукама Владе Републике Србије.

НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа, инспекцијској служби да врши свакодневну контролу спровођења горе наведене мере и о томе извештава Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа.

12.  НАЛАЖЕ СЕ свим трговинским радњама на територији општине Медвеђа, да врше дезинфекцију својих објеката и да се старају о поштовању свих санитарних мера за спречавање ширење заразе од Корона вируса и да у својим објектима ограниче максимални број присутних купаца у продајном објекту:

-         За продајне објекте преко 100 м2, највише 10 купаца истовремено у објекту,

-         За продајне објекте преко 50 м2 највише 5 купаца истовремено у објекту и

-         За продајне објекте испод 50 м2 највише два купца истовремено у објекту.

Ограничава се време задржавања купаца у продајном објекту најдуже до 10 минута.

НАЛАЖЕ СЕ  Општинској управи општине Медвеђа, инспекцијској служби да врши свакодневну контролу спровођења горе наведене мере и о томе извештава Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа.

13.  ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ свим лицима на територији општине Медвеђа која су дошла из подручја захваћених епидемијом Корона вируса да привремено ограниче кретање у складу са инструкцијама Владе Републике Србије.

14.  ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ свим грађанима општине Медвеђа да се у току ванредног стања придржавају инструкција Владе Републике Србије и других надлежних институција за понашање током епидемије Корона вируса, да искажу озбиљност, солидарност, као и да беспотребно не гомилају резерве намирница, лекова и остале робе широке потрошње.

Позивају се сви грађани општине Медвеђа који су у могућности да допренсу превазилажењу околности овог ванредног стања својим радом као волонтери, о томе обавесте Организацију Црвеног крста Медвеђа на број телефона:016-891-206.

II.                 Наредба ступа даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Медвеђа и на званичном сајту општине Медвеђа и у локалним средствима информисања.

III.               Достава ове наредбе свим оранима, установама, предузећима и другим правним и физичким лицима биће извршена истицањем на огласној табли Општине Медвеђа и званичном сајту општине Медвеђа.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА

Горан Ивановић     

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа на седници одржаној 16. марта 2020. године, а на основу Одлуке председника државе Републике Србије, председнице Народне Скупштине и председнице Владе РС, о проглашењу ванредне ситуације на територији Републике Србије, даје се саопштење за грађане општине Медвеђа позивајући их да се придржавају донетих упутстава о поступању у току ванредног стања, а о којима су информисани путем средстава јавног информисања.

Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа благовремено ће обавештавати грађане о свим новим информацијама који Штабу буду достављани од стране надлежних органа Републике Србије.

Моле се грађани општине Медвеђа, посебно они који су на територији општине Медвеђа допутовали из земаља у којима постоје жаришта епидемије корона вируса, а који примете симптоме респираторних инфекција (суви кашаљ и повишена температура) да не напуштају своје домове, већ да се обрате путем телефона Дому здравља Медвеђа и то на телефон 016/891-236 и 891-237.

Обавештавају се грађани општине Медвеђа да је на основу наредбе Министарства здравља, забрањено окупљање бише од 50 лица у затвореном простору. Такође се моле грађани да се придржавају ове наредбе, као и у случају да примете окупљања више од 50 лица у затвореном простору, о томе обавесте полицијску станицу Медвеђа.

Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа обавештава грађане да су сви надлежни органи Републике Србије и наше локалне самоуправе предузели све потребне мере да благовремено одговоре на све ризије од ширења заразе корона вируса, и да ће у будућем периоду уколико за то постоји потреба пружити сву неопходну помоћ сваком грађанину наше локалне самоуправе, а првенствено старачким домаћинствима на територији опшптине Медвеђа.

Моле се грађани општине Медвеђа да се придржавају мера и да заједно у сарадњи са свим надлежним органима предузмемо све како би сачували здравље наших грађана.

 

Нова кућа породици са десеторо деце из Медвеђе

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

Породице са више деце у Републици Србији које живе у лошим условима у наредном периоду добиће потпуно нове куће, а прва међу њима биће рађена у Општини Медвеђа, саопштено је након састанка министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића са председником Општине Медвеђа Небојшом Арсићем и аутором емисије хуманог карактера „Кућа од срца“  Жарком Лазићем.

Министар Ђорђевић рекао је да је породица са десеторо деце, која живи у крајње лошим условима, прва у низу оних, којој ће ресорно министарство, у сарадњи са другим институцијама и људима добре воље у најскоријем времену помоћи и обезбедити боље услове за живот.

„Боља демографска слика Србије и већи наталитет, приоритет су рада ове Владе, а то је нагласио и председник Александар Вучић. У сарадњи са локалном самоуправом и овом хуманом емисијом породици из Медвеђе, која има десеторо деце, ускоро ћемо изградити нову кућу. Не смемо дозволити да било која породица живи у условима које нису достојне човека, а поготово оне са више деце. Наша обавеза је да свима њима обезбедимо квалитетнији живот и настојаћемо да у томе и успемо и да сви родитељи у Србији својој деци могу да обезбеде безбрижније одрастање и срећно детињство“, рекао је Ђорђевић.

Председник Општине Медвеђа, Небојша Арсић захвалио је министру Ђорђевићу на залагању и на пружању адекватне помоћи када је у питању ова породица. Све што је било у оквиру могућности локалне самоуправе, општина Медвеђа је изашла у сусрет, како овој тако и осталим породицама које су у истој или сличној ситуацији.

Жарко Лазић aутор емисије хуманог карактера „Кућа од срца“, чији  је покровитељ „Shadow Production“, овом приликом је истакао да пројекат који води за циљ има збрињавање најугроженијих породица у Србији.

„Веома ми је драго што је Министарство препознало значај овог пројекта и подржало га. Хвала министру Ђорђевићу на личном залагању, верујем да ћемо сви заједно успети да обезбедимо адекватне услове за живот бројним породицама у нашој земљи“, рекао је Лазић.

1

 

Алпинисти заинтересовани за планинарење у Медвеђи

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

Јуче су у кабинету председника, своју посету Медвеђи завршили алпинисти из Власотинца, који су боравили у протеклом периоду на овој брдско-планинској територији.

Како кажу: ”Општина Медвеђа је јако интересантна за планинарење, носи са собом изазов у откривању скривених блага. То нас привлачи и желели би да се вратимо поново. Има доста локалитета које треба посетити и које би од срца препоручили. Данас смо отишли и у поход ка освајању Мркоњског виса. Адреналин који осећамо на висини не може се речима предочити, морате то да осетите.”

У договору са туристичком организацијом општине Медвеђа, најваљена је посета већег броја заинтересованих планинара који ће средином месеца посетити овај крај.

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 6 од 98

Predsednik-rs

Vlada-rs

image001

 dobra uprava banner

 eUprava

skgo

images

Evropski-PROGRES

Baner Pecat 211x81

izbori banner

 budzet banner 

resursi baner

mapa invalidnos

progbudzet

Vrtic-LOGO

Туристичка организација општине Медвеђа

logogej

interna reviz

zastitnik banner

 

 

 

 

Временска прогноза

top