НАРЕДБА

Штампа

-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА МЕДВЕЂА

Општински штаб за ванредне ситуације

07Број:217-13/2020-1

22. март 2020. Године

М е д в е ђ а

            На основу чл.29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“ бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) и  Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.29/2020) од 15.03.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 22. Марта 2020. Године, доноси

Н А Р Е Д Б У

  1. НАЛАЖЕ СЕ свим привредним субјектима на територији општине Медвеђа, на које се не односи мера забране рада,  да ускладе своје пословање и радно време за време трајања ванредног стања, са мерама Владе Републике Србије и ресорних министарстава у циљу сузбијања епидемије COVID 19
  1. НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа, инспекцијској служби да врши контролу спровођења горе наведених мера, и о томе извештава Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

                                                                                                ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА

                                                                                                            Горан Ивановић