HOT Business - шаблон joomla Книги
  • Ћирилица
  • Shqip

verzija-3

logo-informator

ozakonjenje baner

logo-objedinjena-prcedura

logo virtuelni maticar

ologo

javne nabavke

logo-zahtev-informacije

baner pitanja i odgovori

Инвестирајте у Медвеђу

Пријавите комунални проблем

dokumenta-publikacije

biracki spisak

Архива текстова

Конвертор валута


-

 


 12. мај 2017. год

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

 ОБЈАВЉУЈЕ:

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 ЗА

 Јавну  набавку услуга, израде прпјектно - техничке документације на више локација на територији општине Медвеђа

 Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

pdfПитања и одговори

 


 11. мај 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

 ОБЈАВЉУЈЕ:

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 ЗА

 Јавну  набавку  радова на уређењу фасада стамбених зграда

 Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 


  09. мај 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну  набавку допунских радова на изградњи потпорних зидова на територији Ппштине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора


 09. мај 2017. год

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку  радова на изградњи атмосферске канализације у улици „Никола Тесла“ у Медвеђи

са израдом пројектно-техничке документације по систему „кључ у руке“

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора


 07. април 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку добара, материјала за саобраћај бензина и дизел горива за потребе рада служби Општинске управе општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда             pdfКонкурсна документација

 


 20. март 2017. год

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

 ОБЈАВЉУЈЕ:

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

 Јавну набавку добара, електричне енергије

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 


 15. март 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку услуга – поправке и одржавања јавне расвете на територији Општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора           pdfОбавештење о закљученом уговору

 


 14. март 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку добара, материјала за саобраћај бензина и дизел горива за потребе рада служби Општинске управе општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 pdfОбавештење о обустави поступка


 14. март 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку услуга – хватања и збрињавања паса луталица са територије Општине Медвеђа

Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора           pdfОбавештење о закљученом уговору

 


 07. март 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку медијских услуга, директног радио преноса седница Скупштине општине Медвеђа

и објављиваое обавештења служби Општинске управе општине Медвеђа путем радио таласа на територији Општине Медвеђа

Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 

pdfОдлука о додели уговора           pdfОбавештење о закљученом уговору

 


  07. март 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку радова на санацији и адаптацији објекта Дома задравља у Медвеђи

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација


 25. октобар 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку радова на санацији и адаптацији објекта Дома задравља у Медвеђи

Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о обустави поступка           pdfИзмена конкурсне документације

pdfОдлука о продужењу рока за подношење понуда


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавна набавка - набавка услуга израда пројекта јавне расвете на више локација на територији општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора

pdfОбавештење у закљученом уговору


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

У поступку јавне набавке - набавка радова на уређењу простора испред Дома културе у Медвеђи и реконструкција фонтане

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

pdfТехничка документација


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

У поступку јавне набавке мале вреднпсти набавка услуга, израда пројекта улица на територији општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора

pdfОбавештење о закљученом уговору


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку - набавка радова на уређењу фасада стамбених зграда

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 pdfКонкурсна документација бр.2

pdfОдлука о додели уговора

pdfОбавештење о закљученом уговору


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку услуга превоза ученика основних школа на више локација у Општини Медвеђа

Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда      pdfКонкурсна документација


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку мале вреднпсти, набавка добара, путничког/теренског аутомобила са погоном на четири точка.

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда            pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Јавне набавке радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева на више локација у Општини Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда       pdfКонкурсна документација


28.април 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Јавне набавке мале вредности набавка добара, грађевинског материјала за потребе интерно расељених лица на територији Општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за достављање понуда              pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Јавне набавке угоститељских услуга за потребе Председника Општине Медвеђа и Општинског Ваћа општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfОдлука о додели уговора               pdfОбавештење о закљученом уговору


11.април 2016

 ОПШТИНА МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Јавне набавке мале вредности - набавка добара, материјала за саобраћај - дизел горива за потребе рада Председника Општине Медвеђа и Општинског Већа општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора


 05.април 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку набавка радова на изградњи потпорних зидова на више локација у Општини Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора


05. април 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку радова на издрадњи друге фазе Јабланичке улице у Медвеђи

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда             pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора


16. март 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку мале вредности – услуга, хватања и збрињавања паса луталица са територије Општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда             pdfКонкурсна документација

pdfОбавештење о закљученом уговору           pdfОдлука о додели уговора


16. март 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку – услуга, поправка и одржавање јавне расвете на територији Општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда            pdfКонкурсна документација

 pdfОбавештење о закљученом уговору


16. март 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку мале вредности – добара, материјала за саобраћај бензина и дизел горива за потребе рада служби Општинске управе општине Медвеђа

Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора             pdfОбавештење о закљученом уговору


03. март 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку мале вредности – добара, електричне енергије за потребе општинске Управе општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора            pdfОбавештење о закљученом уговору


01. март 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку мале вредности – добара, канцеларијског материјала за потребе општинске Управе општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора


25. фебруар 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку мале вредности – набавка медијских услуга, директног радио преноса седница Скупштине општине Медвеђа

и објављивање обавештења служби Општинске управе општине Медвеђа путем радио таласа на територији Општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора            pdfОбавештење о закљученом уговору


Последњи пут ажурирано: уторак, 23 мај 2017 11:16
 

Predsednik-rs

Vlada-rs

 dobra uprava banner

skgo

Evropski-PROGRES

nekret banner

mapa invalidnos

Vrtic-LOGO

Туристичка организација општине Медвеђа

logogej

GIS logo

interna reviz

zastitnik banner

ban bug 2015

finance banner

budzet 2017 banner

 

Временска прогноза

top