HOT Business - шаблон joomla Книги
  • Ћирилица
  • Shqip

pitajte predsedika

logo-informator

ozakonjenje baner

logo-objedinjena-prcedura

logo virtuelni maticar

ologo

javne nabavke

logo-zahtev-informacije

baner pitanja i odgovori

Инвестирајте у Медвеђу

Пријавите комунални проблем

dokumenta-publikacije

biracki spisak

Архива текстова

Огласи и обавештења

ПДФ Штампа Ел. пошта

-
Scan Page 1 
Scan Page 2
Scan Page 3
Scan Page 4

03. април 2019.год
  Општинско веће општине Медвеђа расписује:

K О Н К У Р С

 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2019.ГОДИНУ

Текст конкурса

Измена и допуна

Образац бр.1


Drence
 
 Svirce
 
3
 
4
 
2
 
1
 
 
 

 08. фебруар 2019.год.
 Општинска управа општине Медвеђа,  расписује:

K О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Медвеђа у  2019. години

 

Текст конкурса на Српском језику

Текс конкурса на Албанском језику

Образац бр.1 - Пријава

Образац бр.1.2 - Буџет

Образац бр.2 - Наративни и финансијски извештај

Финансијски део извештаја

 Решење о именовању комисије

 

Записник и закључак комисије

Решење о додели средстава

 

 

12. фебруар.2019.год

Општинско веће општине Медвеђа, на предлог Одељења за урбанизам општине Медвеђа, усваја иницијативу грађана насеља Чокотанци ради изградње дечијег игралишта у насељу Чокотанци, а ради прибављања непокретности од приватних власника ради стицања својине на земљишту, расписује

Јавни позив за достављање понуда за куповину земљишта ради изградње

 дечијег бетонског игралишта

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица за достављање понуда за продају грађевинског земљишта, у сврху изградње дечијег игралишта у насељу Чокотанци.

 
 
 

12. фебруар.2019.год

Општинско веће општине Медвеђа дана 6.фебруара 2019. године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  У 2019. ГОДИНИ

 
 
 
 
 
 
 
 

12. фебруар.2019.год

Општинско веће општине Медвеђа дана 6.фебруара 2019. године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА  У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ АЛБАНСКИ

ОБРАЗАЦ КОНКУРСА

ОБРАЗАЦ КОНКУРСА АЛБАНСКИ

ОДЛУКА О ДОДЕЉЕНИМ СРЕДСТВИМА

 

30.јануар.2019.год
 

Општинско веће општине Медвеђа на 83 седници одржаној дана 30.јануара 2019.године,  доноси

 

О  Д  Л  У  К  У

 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

 

pdfЦЕЛОКУПАН ТЕКСТ ОДЛУКЕ

 

14.октобар.2018.год

Општинско веће општине Медвеђа на 73 седници одржаној дана 12.октобра 2018.године, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018) и члана 93. Статута општине Медвеђа („Службени гласник града Лесковца“, број 18/08 и 38/12) , доноси

О  Д  Л  У  К  У

 

            ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Предлог Олуке о расподели средстава за потребе социјалних давања са списком лица којима је додељена једнократна новчана социјална помоћ за укупно 215 лица, у износу од 4.651,16 динара.

            Саставни део Одлуке чини списак лица којима је додељена једнократна новчана социјална помоћ од Комисије за доделу финансијских средстава социјално угроженим особама, односно њиховим породицама на територији општине Медвеђа, као и списак чланова удружења ''Срце за децу'' Медвеђа.

Одлуку доставити:

-         Комисији за доделу финансијских средстава социјално угроженим особама, односно њиховим породицама на територији општине Медвеђа,

-         Центру за социјални рад у Медвеђи,

-         Архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

08 Бр. 06-50/2018/8  од  12.10.2018.године

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                                         др Небојша Арсић

pdfЦелокупан текст одлуке

 

10.август 2018.год

Општина Медвеђа, расписује:

К О Н К У Р С 

за доделу социјалних давања социјално угроженим особама, односно њиховим породицама.

 
 

06. август 2018. год

Грађевински инспектор Oдсека за инспекцијске послове општине Медвеђа, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ  Општини Медвеђа,  коришћење постојећег бетонског моста преко реке Лапаштице код насеља Кевчани.

 

 


01. август 2018. год
Кабинет министра без портфеља
задуженог за демографију и популациону политику

расписује

Ј А В Н И   П О З И В

 за учешће у Програму обуке за започињање бизниса/унапређење пословања и доделу бесповратних средстава младим брачним паровима,

младим мајкама и женама (старости 18 до 35 година) у оквиру пројекта

"Радимо за бољу будућност деце"

docПословни план

docЈавни позив

docОбразац бр.1

docОбразац бр.1а

docОбразац бр.2

docОбразац бр.2а


01. август 2018. год

Скупштина општине Медвеђа

за давање земљишта у закуп

расписује

О  Г  Л  А  С

 ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП "ОБНОВА" МЕДВЕЂА

Текст огласа у целости можете преузети pdfовде

Текст огласа на Албанском језику можете преузети pdfовде


 22. мај 2018. год

Комисија Општинског већа општине Медвеђа

за давање земљишта у закуп

расписује

О  Г  Л  А  С

 ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (ДО ПЕТ ГОДИНА) ПОВРШИНЕ

ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

Текст огласа у цеости можете преузети pdfовде

 


 09.мај 2018. год

 

Грађевински инспектор општине Медвеђа у поступку Ђушић Зорана из Лесковца

доноси следеће pdfрешење

 
 

 28.март 2018. год

Начелник Општинске управе општине Медвеђа

именује:

1. Миодрага Миљковића, новинара из Ниша

2. Милоша Паовића, новинара из Алексинца

3. Срђана Цонића, новинара из Лесковца

за чланове стручне Комисије за оцену пројеката по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији

општине Медвеђа за 2018. годину.

 

pdfРешење о именовању чланова комисије

pdfЗаписник и закључак

pdfРешење о додели средстава


15. март 2018. год

Општинско веће општине Медвеђа

расписује

О  Г  Л  А  С

 О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ "ПРОГРЕС ПРОМ" НА КОРИШЋЕЊЕ

СПРОВОЂЕЊЕМ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 pdfТекст одлуке

 


07. март 2018. год

Општинско веће општине Медвеђа

донело је

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ  УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

 

pdfТекст одлуке

 

 


 

23. фебруар 2018. год

Општинско веће општине Медвеђа

расписује

K О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса

у области јавног информисања на територији општине Медвеђа у  2018. години

Текс конкурса - Српски            Текст конкурса - Албански

 Образац_1-_Пријава

Образац_1.2-_Буџет

 Образац_2-_Наративни_и_финансијски_известај

Финансијски_део_извештаја 

24. јануар 2018. год

Општинско веће општине Медвеђа

расписује

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ

Текс позива       Конкурсни образац


 

 08. јануар 2018. год

Обавештење грађанима о поступку одлучивања

у потреби израде студије утицаја на животну средину

 obavestenje vidkovac

obavestenje vidkovac

 


 

 22. новембар 2017.год

Општинско веће општине Медвеђа

расписује

 О Г Л А С

О ДАВАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАКУП

СПРОВОЂЕЊЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 Предмет Огласа је пословни простор - монтажне бараке у Тулару
 
 


 

 09. октобар 2017.год

Општинско веће општине Медвеђа

расписује

 О Г Л А С

О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ "ПРОГРЕС ПРОМ" НА КОРИШЋЕЊЕ

СПРОВОЂЕЊЕМ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

pdfТекст огласа 

 10.април 2017. год

Начелник Општинске управе општине Медвеђа

именује:

1. Миодрага Миљковића, новинара из Ниша

2. Радомана Ирића, новинара из Врања

3. Срђана Цонића, новинара из Лесковца

 

за чланове стручне Комисије за оцену пројеката по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији

општине Медвеђа за 2017. годину.

 

pdfРешење о именовању чланова

pdfЗаписник и закључак комисије

pdfРешење о додели средстава

 


 07. март 2017. год

 Општинска управа општине Медвеђа

Р а с п и с у ј е

ЈАВНУ НАБАВКУ

 НАБАВКА МЕДИЈСКИХ УСЛУГА, ДИРЕКТНОГ РАДИО ПРЕНОСА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА СЛУЖБИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ПУТЕМ РАДИО ТАЛАСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

 


 07. март 2017. год

Општинска управа општине Медвеђа

Р а с п и с у ј е

ЈАВНУ НАБАВКУ

 ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА У МЕДВЕЂИ

 pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

 


 01. март 2017. год

Општинско веће општине Медвеђа

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2017.ГОДИНУ

Текст јавног конкурса

Српски     Shqip

Образац за конкурисање верских заједница

docСрпски        docShqip

 


01. март 2017. год

Општинско веће општине Медвеђа

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА  У 2017. ГОДИНИ

Текст јавног позива

Српски     Shqip   

Образас за конкурисање спортских удружења

Српски      Shqip

 


 01. март 2017. год

Општинско веће  општине Медвеђа 

расписује

КОНКУРС  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2017. ГОДИНИ 

Текст конкурса

Спрски        Shqip

Правилник конкурса

Српски         Shqip

Обрасци

Образац пријаве

Буџет пројекта

Наративни извештај

Завршни финансијски извештај

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА У ФИНАНСИРАЊУ

ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2017.ГОДИНУ


24. фебруар 2017. год

Општинска управа општине Медвеђа

Р а с п и с у ј е

конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

на територији Општине Медвеђа у 2017. години

Текст конкурса, као и пратеће обрасце можете преузети на линковима испод

Текст конкурса Спрски Shqip

Образац - Буџет пројекта

Образац - Наративни и финансијски извештај

Образац - Финансијски извештај

Образац - Пријава


 

 

Општинска управа општине Медвеђа објављује

И н т е р н и   к о н к у р с

за попуњавање радних места за службенике

Двојезични текст конкурса можете преузети на линковима испод

 

pdfСрпски          pdfShqip

 

 


 

Општинска управа општине Медвеђа објављује

И н т е р н и   к о н к у р с

за попуњавање радних места за намештенике

Двојезични текст конкурса можете преузети на линковима испод

 

pdfСрпски           pdfShqip

 

 


 

Општинско веће општине Медвеђа објављује

О г л а с

о давању  на коришћење непокретности "ПРОГРЕС-ПРОМ-а"
јавним надметањем

Двојезични текст огласа можете преузети на линковима испод

 pdfСрпски       pdfShqip

 

 


 

Општинско веће општине Медвеђа објављује

Ј а в н и   о г л а с

о спровођењу поступка јавног надметања за издавање у закуп
 пословног простора

Двојезични текст огласа можете преузети на линковима испод

 pdfСрпски         pdfShqip

 

 


 Memorandum-page-001

 


 

 

 На основу Закључка Владе Републике Србије 

о прихватању Програма мера о распореду и коришћењу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2016. години

 у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, 05 број 401 - 3803/2016-1 од 08.04.2016. године, 

вршилац дужности директорке Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 

(у даљем тексту: Служба Координационог тела), дана 06. септембра 2016. године

расписује

 

КОНКУРС

 

за доделу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2016. години 
у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа
 
 
 
Шири текст конкурса и све потребне обрасце можете преузети на линковима испод
 
 
 
 

 docОбразац 1Б - пријава предлога пројекта за меру 2

docОбразац 2 - Изјава о сагласности са условима позива

docОбразац 3 - Образац трошкова


 

Председник општине Медвеђа расписује

О г л а с

за давање у

у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

у општини Медвеђа

 

Двојезични текст огласа можете преузети на линковима испод

 pdfСрпски           pdfShqip

 


 

 

Општинско веће општине Медвеђа расписује

О г л а с

за постављање Начелника Општинске управе општине Медвеђа на 5. година

Двојезични текст огласа можете преузети на линковима испод

pdfСрпски           pdfShqip

 


Комисија за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица доку су расељеништву

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину 5 (пет) сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

 

Текст позива

pdfПозив

 


 

Комисија за прибављање, располагање, коришћење и управљање стварима у јавној својини општине Медвеђа

Oбјављује

ОГЛАС О ПРОДАЈИ КОРИШЋЕНОГ ВОЗИЛА У СВОЈИНИ

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ПУТЕМ

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Текст огласа

pdfСрпски           pdfShqip

Пријава за правна лица           Пријава за физичка лица

Изјава о губитку правна лица           Изјава губитак физичка лица

 


 

Председник општине Медвеђа расписује

К о н к у р с

за реализацију програма подршке за спровођење  пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Медвеђа у 2016. години

Двојезични текст конкурса можете преузети на линковима испод

 

pdfСрпски                pdfShqip

 

 


 

 

Општинско Веће општине Медвеђа доноси

ПРАВИЛНИК

О организацији и систематизацији радних места у Oпштинској управи
oпштине Медвеђа

 

Текст правилника

 

pdfСрпски             pdfShqip

 


 

Општинско Веће општине Медвеђа доноси

ПРАВИЛНИК

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА

 

Текст правилника

pdfСрпски            pdfShqip

 

 


 

Општина Медвеђа расписује

И н т е р н и     к о н к у р с

 

Двојезични текст конкурса можете преузети на линку испод

pdfСрпски          pdfShqip

pdfРешење           pdfРешење

 


 

Општинско веће општине Медвеђа расписује

 

К о н к у р с

 

за финансирање проjеката удружења грађама у 2016. години

Двојезични текст конкурса можете преузети на линковима испод

pdfСрпски          pdfShqip

 

Потребне обрасце можете преузети на линковима испод

 

docxСрпски           docxShqip

 


 

 

Општинско веће општине Медвеђа расписује

 

К о н к у р с

 

за финансирање проjеката из области спорта у 2016. години

Двојезични текст конкурса можете преузети на линковима испод

pdfСрпски          pdfShqip

Потребне обрасце можете преузети на линковима испод 

 

docСрпски            docxShqip

 


 

 

Општинска управа општине Медвеђа расписује

 

К о н к у р с

 

за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса

у области јавног информисања на територији Општине Медвеђа у 2016. години

 

Двојезични текст конкурса можете преузети на линку испод

pdfТекст конкурса

 

Потребне обрасце можете преузети на линковима испод

docОбразац пријаве     xlsНаративни и фин. извештај     xlsБуџет пројекта

 

 Обавештење и решење о расподели средстава можете преузети на линковима испод

pdfОбавештење о расподели средстава             pdfРешење о расподели средстава

 

 


 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УМАЊЕЊУ МЕСЕЧНЕ ОБАВЕЗЕ

ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Текст обавештења можете преузети кликом на линкове ипспод, зависно од језика.

pdfСрпски     pdfShqip

 

Образац захтева на српском и албанском језику

pdfСрпски         pdfShqip

 

 


 

Привремени орган општине Медвеђа расписује

К О Н К У Р С

За финансирање пројеката удружења грађана у 2015. години

 

Преузмите текст конкурса

pdfСрпски     pdfShqip

 

 


Среда 30. септембар 2015.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА Расписује
О Г Л А С
За пријем у радни однос на одређено радно време до 6 (шест) месеци за обављање послова и радних задатака:

Референт за дечију заштиту и породиљска одсутва
(Број извршилаца: - 1 (један))

Преузмите текст огласа

pdfСрпски    pdfShqip

Одлука о поништењу огласа

Преузмите одлуку

pdfСрпски    pdfShqip

 

 


 

Среда 05. август 2015.

Општинска управа општине Медвеђа

упућује следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се грађани са пребивалиштем на територији општине

Медвеђа, који имају бирачко право да је део Јединственог бирачког списка за подручије

општине Медвеђа од 29.07.2015. године изложен на увид у згради општине Медвеђа

 


 

Четвртак 23. јул 2015.

Председник привременог органа општине Медвеђа расписује

 

О   Г   Л   А   С


ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

Преузмите документацију

 

pdfСрпски        pdfShqip

 


Среда 8. јул 2015.

Председник привременог органа општине Медвеђа расписује

К О Н К У Р С

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА У 2015. ГОДИНИ

 

Преузмите документацију

docСрпски        docxShqip

 


 

Понедељак 9. фебруар 2015.

Општинско веће општине Медвеђа расписује

К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2015. ГОДИНИ

Преузмите документацију

Српски                                                          Shqip

docКонкурс    docПријава                            docКонкурс      docПријава


 

Последњи пут ажурирано: четвртак, 16 мај 2019 06:50
 

Predsednik-rs

Vlada-rs

image001

 dobra uprava banner

skgo

images

Evropski-PROGRES

Baner Pecat 211x81

resursi baner

mapa invalidnos

progbudzet

Vrtic-LOGO

Туристичка организација општине Медвеђа

logogej

interna reviz

zastitnik banner

finance banner

budzet 2017 banner

financing-banner

financing-erp-1-690x377

Временска прогноза

top