Arsimimi i mesëm

Shtyp

-

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" У МЕДВЕЂИ

Школа је основана Одлуком СО-е Медвеђа бр. 01-4046 од 20. августа 1964. године под назнвом "Школа ученика у привреди мешовитог типа".

Као школа за квалификоване раднике "Никола Тесла" у Медвеђи регистрована је 22.01.1974. године код привредног суда у Лесковцу. Ово име носи до 30.05.1983. године када се региструје као - Образовни центар "Никола Тесла" у Медвеђи. Због усаглашавања са позитивним законским прописима 07.04.1989. године код Окружног привредног суда у Лесковцу школа се региструје под именом - Школа средњег усмереног образовања "Никола Тесла" у Медвеђи.

На основу Закона о јавним службама - Промена фирме - школа је 11.11.1993. године регистрована под именом Техничка школа "Никола Тесла" у Медвеђи којe и данас носи.
У техничкој школи "Никола Тесла" у Медвеђи су следећа занимања:

  • Економски техничар IV степен, у настави на српском и албанском наставном језику;
  • Машински техничар за компјутерско конструисање IV степен, у настави на српском настасвном језику;
  • Механичар грејне и расхладне технике III степен, у настави на српском наставном језику;
  • Конобар - кувар III степен, у настави на српском наставном језику;
  • Туристички техничар IV степен, у настави на српском наставном језику.

Сва ова занимања су верификована од стране Министарства просвете Републике Србије.

Школске 2010 - 2011. године школа је уписала 378 ученика распоређених у 19 одељења.

контакт:

тел: 016 891-028
е-пошта: Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa