HOT Business - шаблон joomla Книги
  • Ћирилица
  • Shqip

verzija-3

logo-informator

logo-objedinjena-prcedura

logo virtuelni maticar

ologo

javne nabavke

logo-zahtev-informacije

baner pitanja i odgovori

Инвестирајте у Медвеђу

Пријавите комунални проблем

dokumenta-publikacije

biracki spisak

arkiv

Departmenti për urbanizëm

pdf Shtyp Email

-
OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ИОСЛОВЕ,КОМУНАЛНО СТАНБЕНЕ ПОСЛОВЕ,ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНСОЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
 

Одељење углавном ради на најсложенијим и најодговорнијим пословима који су поверени локалној самоуправи од стране републичких органа.

Од поменутих послова из области урбанизма ово одељење ради на пословима који се односе на послове спровођења законом прописаног поступка око припреме и доношење просторних и урбанистичких планова као и послове спровођења урбанистичких планова.Поред тога решавање појединачних захтева у вези издавања аката о намени грађевинске парцеле, издавања локациске дозволе и другим пословима у вези просторног планирања.

У грађевинској области врши послове које се односе на издавање одобрења за изградњу , обезбеђење техничког прегледа, и издавање употребних дозвола и сл.

Из области комуналне инспекције врши послове надзора над обављањем комуналних делатности предзимање превентивних мера у циљу обезбеђења материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатности и слично. У области заштите животне средине врши повере послове локалне самоуправе у области заштите животне средине,спровођењу поступка процене утицаја на животну средину,изадавању дозвола (процене утицаја ,отпад,ваздух и сл) као и друге послове из ове области.

Граđевинска инспекција врши инспекциски надзор и предузима мере за спречавање бесправне градње као и друге послове из ове области.

Инспектор за заштиту животне средине врши надзор и предузима мере у области заштите животне средине и брине о спровођењу закона из ове области.

Саобраћајни инспектор врши послове надзора, контроле изградње одржавање локалних и некатегорисаних путева, превоз путника у локланом саобраћају и остеле послове.

Административни референт обавља све административно стручне полсове за раднике овог одељења.

Редферент за станбене послове ради на сложеним управним пословима из станбене области,евиденцију станбеног простора у државној својини, разрезу и наплати закупа издатог станбеног и пословног простора као и друге послове из ове области.

Референт за имовинско правне послове обавља послове решавања имовинско правних послова у области експоприације земљишта, утврђивања престанка права коришћења, арондације, комасације,и све друге нај сложеније послове из ове правне области.

 

На челу Одељења је Начелник Ђока Цветковић, д.и.г.

 

Контакт:

тел: 016 891-158 лок. 121

е-пошта: Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa

 

 
 

Predsednik-rs

Vlada-rs

min pravde

skgo

kanc-or

Evropski-PROGRES

Vrtic-LOGO

Туристичка организација општине Медвеђа

logogej

GIS logo

interna reviz

zastitnik banner

ban bug 2015

finance banner

 

Временска прогноза

top