Превентивне мере против епидемије КОВИД-19

Штампа

-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Општински штаб за ванредне ситуације
07Број:217-38/2020-1
14. јул 2020. Године
М е д в е ђ а

На основу чл.29. Закона о одбрани („Слусжбени гласник РС" бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 14. Јула 2020. Године, доноси

О Д Л У К У
којом се одређују превентивне мере против епидемије КОВИД-19

• НАЛАЖЕ СЕ одлагање свадби, прославе рођендана и крштења, журки и других прослава и било каквих окупљања, као и обавезно поштовање претходно донетих мера, што ће Општинске инспекцијске службе појачаном провером и обиласком терена контролисати.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

КОМАНДАНТ ШТАБА

Др Небојша Арсић