HOT Business - шаблон joomla Книги
  • Ћирилица
  • Shqip

pitajte predsedika

logo-informator

ozakonjenje baner

logo-objedinjena-prcedura

logo virtuelni maticar

 evrtic

 ologo

javne nabavke

logo-zahtev-informacije

baner pitanja i odgovori

Инвестирајте у Медвеђу

Пријавите комунални проблем

dokumenta-publikacije

biracki spisak

Архива текстова

Формирана је Комисија за утврђивање штете

ПДФ Штампа Ел. пошта

-

13. марта. 2015. формирана је Комисија за утврђивање штете настале услед појаве клизишта и одрона на територији општине Медвеђа, која је обишла пријављена клизишта и одроне на територији општине, и то:

- Клизиште код куће Стојковић Милорада - Стане, ул"Јабланичка" бр.70 у Медвеђи, клизиште је дужине око 4,00 м и на удаљености од стамбеног објекта од 4.0 м, а уз сами помоћни објекат који тренутно није оштећен, али постоји тенденција ширења клизишта, што би довело до угрожавања помоћног а временом и стамбеног објекта. Комисија предлаже да је потребно хитно урадити пројекат изградње потпорног зида, дужине око 10,00 м и висине 3,00 м. Потпорни зид је на врло неприступачном месту, а један део би залазио у парцелу Синише Пешића тако да је неопходно решити имовинско-правне односе.

- Клизиште на локалном путу Медвеђа - Реткоцер на стационажи 0+1.500м, дужина клизишта је око 60,00м , а висина око 4,00м. Комисија предлаже да се наведено клизиште санира, али тек након повлачења вода и сушења тла. Санација ће се извршити насипањем шљунка у слојевима са набијањем, потребно је око 1.000,00 м3 шљунка.

- Клизиште на локалном путу Медвеђа-Стубла, на стационажи 0 +200,ООм од састава река, дужина клизишта је око 20,00м. Напомињемо да је могуће одмах санирати клизиште, тако што је потребно очистити земљу и блатни нанос који се налази на локалном путу. Потребно је уклонити око 150,00м3 землље и одмах ископати канал у дужини од 50,00 м.

- Клизиште на локалном путу Медвеђа-Тупале-Ђулекаре на стационажи 0+7.000 м у Сијарини. Дужина клизишта је 30,00 м, али због великог снега немогуће је проценити тачну количину клизишта. С обзиром да је клизиште санирано насипањем шљунком пре око пет месеци, а што се испоставило да није добро, комисија предлаже да се санација изврши после повлачења вода и сушења тла, тако што ће се извршити засецање брда изнад пута, а све у циљу несметаног одвијања саобраћаја, што значи да треба решити имовинско-правне односе.

- Клизиште у Сијаринској Бањи код куће Мишка Димића, потребно хитно уклањање земље и блатног наноса са улице „Краља Милана" , у количини од око 10,00 м3. Након повлачења вода и сушења тла потребно је урадити потпорни зид за који постоји пројекто техничка документација.

Комисија у пуном саставу састала се дана 16.03.2015. и обишла пријављена клизишта и одроне на територији општине Медвеђа, и то:

- Клизишта на локалном путу Маћедонце – Горње Маћедонце. На поменутом путу налазе се три клизишта, и сва три су испод нивоа пута. Једно је дужине 15м и висине 6м, друго је дужине 20м и висине 6м док је треће дужине 60м и висине 15м и налази се изнад самог магистралног пута М9.

- Клизишта на махалском путу Капит – Ђулекаре (Тупале 2, махала „Алијевићи"). На наведеном путу налазе се два мања клизишта у дужини од по 5м.

- Рушење потпорног зида у дворишту Новаковић Драгољуба, ул. Боже Дреничког у Медвеђи. Дужина потпорног зида је 10м а висина 2м. Потпорни зид је био изграђен од неармираног бетона (шпар-бетона) и налазио се на удаљености од 3м од стамбеног објекта. Након појаве подземних вода дошло је до бубрења тла и рушења поменутог зида. Комисија је изласком на лицу места установила да је власник започео изградњу новог потпорног зида у сопственој режији. Такође, услед појаве великих подземних вода дошло је до продирања воде у подрумске просторије куће истог власника. Подрум је саграђен од зиданог камена, док је спрат саграђен од блата (кованица).

- Клизиште код куће Ристић Драгана, село Маћедонце. Клизиште је тренутно у дужини од 4м и налази се на око 2м од стамбеног објекта. Услед великих падавина дошло је до појаве поменутог клизишта са тенденцијом његовог даљег ширења, што би директно угрозило наведени стамбени објекат.

- Клизиште на локалном путу Сијаринска бања – Маровац. Услед појаве великих подземних вода настало је наведено клизиште које је проузроковало обрушавање локалног пута, тако да се саобраћај одвија отежано тј. само у ширини од око 2м. Клизиште је дужине од око 40м и висине од око 30м.

Комисија у пуном саставу састала се дана 17.03.2015. и обишла пријављена клизишта и одроне на територији општине Медвеђа, и то:

1. Клизиштe на локалном путу Медевце – Мркоње, према кућама Пековића. Због обилних падавина и појаве подземних вода дошло је до запушења попстојећег пропуста, што је проузроковало појаву великог клизишта. Дужина клизишта је 30 м а висина 4 м. Појавом поменутог клизишта, локални пут је пресечен тако да је ономогућена комуникација путничких и теретних возила, тако да су поједине махале и села одсечена од главног пута.

2. Клизиште у Сијаринској Бањи, изнад куће Мирослава Анђелића (Сијарински поток). Клизиште је дужине 20м, висине око 15 м,а на удаљености од стамбеног објекта 2 м. Налази се непосредно изнад локалног пута Сијаринска Бања – Сијарина, са тенденцијом даљег ширења. Настанком клизишта дошло је до затварања пута, а комуникација до наредних домаћинстава у Сијаринској Бањи и Сијарини је могућа само пешице. На самом врху клизишта налази се електро стуб који је угрожен, асамим тим и електро мрежа.

3. Вододерине и одрон на локалном путу Петриље – Богуновац, на стационажи око 0+1.000 м. Услед непостојања пропуста и одводних канала, а због великих атмосферских падавина и подземних вода, дошло је до настанка великих вододерина на самом локалном путу које су проузроковале мањи одрон дела самог пута. Вододерине су дужине 50м по самом локалсном путу, ширине 0,40м и дубине 0,50м, које у потпуности отежвају одвијање саобраћаја.

4. Клизиште на махалском путу Гајтан – Дренце (Младеновићи – Радојевићи). Услед непостојања пропуста и одводних канала, а због великих атмосферских падавина и подземних вода, дошло је до настанка поменутог клизишта. Клизиште онемогућава несметано одвијање саобраћаја.

5. Клизиште на махалском путу Леце – Дренце (школа). Дужина клизишта је 25м а дубина око 30м. Махалски пут је доста оштећен тако да се одвијање саобраћаја одвија доста отежано.

1.     Комисија у пуном саставу састала се дана 18.03.2015.године и обишла пријављена клизишта и одроне на територији општине Медвеђа, и то:

1. Клизишта на локалном путу Петриље – Богуновац. На наведеном локалном путу налазе се два већа клизишта, прво је на стационажи 0+1.300 м у дужини од 15 м и дубине око 30 м, налази се са доње стране пута. На овом делу пута може се одвијати саобраћај али под отежаним околностима. Друго клизиште се налази на стационажи од 0+2.500 м, које је много већег обима од првог клизишта. Појавом овог клизишта блокиран је пут и онемогућена је комуникација до села. Пролаз је могућ само пешацима.

2. Клизиште у Медвеђи код куће Пауновић Јована ( Гвоздић поток ). Дужина клизишта је 8 м а висина 3 м. Налази се на око 1 м од стамбеног објекта, са тенденцијом даљег ширења, што би дирекно угрозило наведени стамбени објекат.

3. Појава вододерина у Рујковцу код основне школе. Услед великих падавина дошло је до изливања вода и појева вододерина на локалном путу Рујковац - Лапаштица, а самим тим и отежанаог одвијања саобраћаја до већег броја махала. На потоку који је поред самог пута налазе се пропусти за прилаз мештана до својих њива, који нису прописно постављени и мањег пречника, тако да и они сами проузрокују појаву вододерина што директно утиче на оштећење наведеног пута.

4. Клизиште у Рујковцу, махала „Гарци". Дужина клизишта је 40 м, а висина око 5м. С обзиром да је наведено клизиште блокирало пут, машине су одмах приступиле чишћењу пута за успостављање комуникације.

5. Одрон у Рујковцу – „Влајков поток". Због великих падавина и појава великих вода дошло је до одрона земље на самом потоку и оштећењу пута. На потоку се налазе пропусти Ø 1000 који су доласком великих вода оштећени. Одрони су сузили пут тако да је одвијање саобраћаја отежано. Дубина одрона са доње стране пута је око 10 м.

6. Метални пешачки мост код школе у Тулару. Проширењем своје парцеле и садњом топола, од стране Милорада Митровића а све у речном кориту, дошло је до запречавања, сужавања и скретања тока реке која тренутно удара на леви ослонац моста. Услед великих атмосферских падавина и повећавањем нивоа воде реке „Туларке", дошло је до поткопавања ослонца моста који тренутно виси у ваздуху.

7. Клизиште на махалском путу Туларе – Мркоње. Клизиште се налази према мхалама Илић, Николић, Савић на стационажи 0 + 3.000 м. Дужина клизишта је 50м, а махалски пут је у прекиду за саобраћај. На самом лизишту се налази електро стуб који може бити угрожен.

8. Клизиште на махалском путу Туларе – Велика Браина, на стационажи 0+3.000 м. Клизиште није великог обима и може се очистити одмах.

Комисија у пуном саставу састала се дана 20.03.2015. године и обишла пријављена клизишта и одроне на територији општине Медвеђа, и то:

1. Клизиштe у Рујковцу на махалском путу до махале „Гарци". Клизиште је на стационажи 0+ 3000 м од школе у Рујковцу, испред куће Стаменковић Зорана. Услед великих падавина дошло је до горе наведеног клизишта, тако да је брдо клизнуло на махалски пут и затворило га за саобраћај. Клизиште је дужине 35 м, ширине 4 м и висине око 5 м. На махалском путу непосредно изнад клизишта налази се поток, који се одронио и онемогућио људима пролазак до кућа.

2. Вододерине у Рујковцу, на махалском путу до махале „Стојићи". Због великих атмосферских падавина, бујичних вода дошло је загушивања пропуста и изливања вода на самом путу, што је проузроковало стварање вододдерина које су у потпуности уништиле пут у дужини од 500м. Одвијање саобраћаја на овом махалском путу је немогуће, мештани ове махале до својих кућа могу доћи само пешака.

3. Клизиште у Сијаринској Бањи код куће Слободана Анђелића (Сијарински поток). Клизиште је дужине 8м и дубине око 20м, налази се непосредно испод локалног пута Сијаринска Бања – Сијарина. Настанком клизишта дошло је и до сужавања пута.

4. Пропуст на махалском путу Састав река – Мискићи. Пропуст се налази на стационажи 0+ 4000 м од Састава река. Због великих вода дошло је до загушавања пропуста и одрона шљунка који је доста сузио пут, тако да се саобраћај преко пропуста одвија доста отежано.

 

Predsednik-rs

Vlada-rs

image001

 dobra uprava banner

 eUprava

skgo

images

Evropski-PROGRES

 vodic baner

SP Logo osnovni

Baner Pecat 211x81

 Znak srp

            SRPS ISO 9001:2015

izbori banner

 budzet banner 

resursi baner

mapa invalidnos

progbudzet

Vrtic-LOGO

Туристичка организација општине Медвеђа

logogej

interna reviz

zastitnik banner

 

 

 

 

Временска прогноза

top