Годишњи састанак у Агенцији за безбедност саобраћаја „Припрема програма рада локалних Тела за безбедност саобраћаја“

Штампа

-

Агенција за безбедност саобраћаја организoвала је трећи по реду, годишњи састанак, са представницима локалних Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на тему "састављање годишњег Програма рада".

Из општине Медвеђа, испред савета за безбедност саобраћаја, састанку су присуствовали председник Савета, др Небојша Арсић и Милан Гикић, члан Савета испред саобраћајне полиције Медвеђе.

У жељи да локалним телима за координацију послова безбедности саобраћаја пружи стручну и техничку подршку, Агенција је припремила програм који ће допринети представницима локалних самоуправа да на бољи и квалитетнији начин саставе свој Програм рада. Током трајања састанка представници Агенције презентовали су пар тема у вези безбедности у саобраћају,  током којих се водила  интерактивна  дискусија.

Прва тема под називом „Припрема програма рада локалних Тела за безбедност саобраћаја на основу података“ имала је за циљ да представницима локалних Тела укаже на важност детаљне анализе података приликом доношења одлуке за покретање одређених активности кроз Програме коришћења средстава од наплаћених новчаних казни за 2018. годину.

Друга тема односила се на рад у „Бази података локалних Тела“ и значају коришћења овог алата у свакодневном раду локалног Тела. Презентован је начин и могућност како да се у великој мери олакша досадашњи рад локалних Тела кроз размену примера добре праксе са представницима других локалних Тела и Агенције, али сталног и адекватног праћења активности по питању унапређења безбедности саобраћаја на нивоу Републике Србије.

Присутним представницима локалних Тела представљене су у оквиру треће теме планиране активности Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину у погледу кампања, едукација, набавку промотивних материјала и осталих активности према угроженим категоријама учесника у саобраћају, а које свакако локална Тела требају подржати и реализовати на подручју њихове локалне самоуправе, уколико за тим активностима постоји потреба.

Представници Агенције упознали су представнике локалних Тела са изменом и допуном појединих чланова Закона о безбедности саобраћаја на путевима, а који су веома битних за рад локалних Тела уа наредном периоду.

FB IMG 1511819123691