НАРЕДБА

Штампа

-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Општински штаб за ванредне ситуације
07Број:217-12/2020-1
20. март 2020. Године
М е д в е ђ а

На основу чл.29. Закона о одбрани („Службени гласник РС" бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) и Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС" бр.29/2020) од 15.03.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 20. Марта 2020. Године, доноси

Н А Р Е Д Б У


1. НАЛАЖЕ СЕ трговинским радњама на територији општине Медвеђа да ускладе радно време у време трајања ванредног стања, на следећи начин
- Понедељак – субота од 07.00 до 18.00 часова,
- Недељом од 08.00 до 18.00 часова,
- Недељом од 04,00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 70 година.
- Рад логистичких центара и снабдевање објаката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

2. НАЛАЖЕ СЕ следећим трговинским радњама на територији општине Медвеђа да поступе у складу са ст.1.ове Наредбе и то:

- „ЗЛАТНИ ТРАГ" из Лесковца, продавница у Медвеђи,
- „АМАН" доо Београд, продавница у Медвеђи,
- „Две липе" у Лецу,
- „Нови Рио" у Сијаринској Бањи,
- Продавница у Равној Бањи,
- Продавнице у Газдару,
- Продавница у Бучумету и
- Продавници у Ђулекару.
3. Трговац може у складу са горе наведеном Наредбом да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.
4. Број потрошача у малопродајним објектима може бити 1 потрошач на 4 м2 уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености, а у складу са Закључком Владе РС бр.53-2581/2020 од 17. Марта 2020. Године.

НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа, инспекцијској служби да врши контролу спровођења горе наведених мера, и о томе извештава Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА
Горан Ивановић