НАРЕДБА

Штампа

-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА МЕДВЕЂА

Општински штаб за ванредне ситуације

07Број:217-13/2020-2

22. март 2020. Године

М е д в е ђ а

            На основу чл.29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“ бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18),   Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.29/2020) од 15.03.2020. године, и Уредбе о мерама за време ванредног стања („Сл.гласник РС“ бр.31/20, 36/20, 38/20 и 39/20), Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 22. Марта 2020. Године, доноси

Н А Р Е Д Б У

  1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ обављање јавног превоза путника у приградском саобраћају на територији општине Медвеђа, осим посебног линијског превоза, такси превоза и превоза за сопствене потребе.
  1. НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа, инспекцијској служби да врши контролу спровођења горе наведених мера, и о томе извештава Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

                                                                                                ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА

                                                                                                            Горан Ивановић