Саветник Министра Тончева у посети општини Медвеђа

Штампа

-

Општину Медвеђа данас је посетио саветник у Кабинету министара задуженог за развој недовољно развијених општина, Мирослав Дејковић.

Председник општине Медвеђа, Небојша Арсић је у свом кабинету одржао заједнички састанак са саветником Дејковићем, који је дошао са циљем да локалну самоуправу општине Медвеђа упозна са актуелним Јавним позивом које је расписало ово министарство.

Наиме, у складу са Уредбом о утврђивању Програма подршке унапређења развоја изразито недовољно развијених општина за 2021.годину, Кабинет министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије расписao je Јавни позив за пријаву пројеката за Програм подршке унапређења развоја изразито недовољно развијених општина.

Саветник Дејковић је предочио на састанку да средства у износу од 319.804.000,00 динара министарство опредељује се за реализацију два програма, а да је на локалној самоуправи да предложи пројекат по програму, и то за:

- Израда пројектно-техничке, планске документације и планскихдокумената, и

- Унапређење инфраструктурних капацитета недовољно развијених општина,

Право на подношење пријаве пројекта имају јединице локалне самоуправе које чине четврту групу изразито недовољно развијених јединица локалних самоуправа, где спада и Општина Медвеђа, а чији је степен развијености испод 60% републичког просека.

За финансирање првог програма предвиђена су средства у износу 70.000.000,00 дин. где Кабинет министра финансира 100% вредност предложеног пројекта. За Програм 2 предвиђена су средства у износу 249.804.000,00 дин., а други програм министарство суфинансира у износу од 50-80% , са максималним износом учешћа до 7.000.000,00 дин.

 

Локалне самоуправе чији пројекти буду одобрени на јавном позиву су у обавези да средства користе наменски и да све активности реализују до 15. децембра 2021.године, а рок за подношење пријава је 15. април 2021. године.

 

1617280528546