Одржана телефонска седница Штаба за ванредне ситуације

Штампа

-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА МЕДВЕЂА

Штаб за ванредне ситуације

07Број:217-22/2021-1

16. април 2021. године

М е д в е ђ а

 

            На основу чл. 41. ст. 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ 87/18) Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на  телефонској седници одржаној 16. априла 2021. године, доноси

 

Н А Р Е Д Б У

 

  1. Ставља се ван снаге Наредба 07 бр.217-21/2021-1 од 2. априла 2021. године, донета за Предшколску управу „Младост“ Медвеђа поводом ширења заразе вируса КОВИД 19, обзиром да су се стекли сви услови и потреба да ова установа настави са редовним радом.
  1. Наредба ступа на снагу даном доношења.
  1. Наредбу огласити у локалним средствима информисања и на званичној интернет страници општине Медвеђа.

ДОСТАВИТИ:

-         ПУ „Младост“ Медвеђа

-         а/а

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

                                                                                               КОМАНДАНТ ШТАБА

                                                                                                    др Небојша Арсић